Een aantal jaren geleden heeft de PKN besloten om predikanten te gaan opleiden voor deze specialistische functie. Inmiddels zijn overal in het land interimmers aan het werk. Vaak is de vraag vanuit gemeenten vele malen groter dan de beschikbaarheid van interimpredikanten.

Deze buitenstaanders doen hun werk in de gemeenten op een onbevangen maar betrokken manier. Ze zijn inzetbaar waar men nieuwe wegen zoekt, bijvoorbeeld na het vertrek van een predikant of als de noodzaak tot samengaan van (wijk)gemeenten zich voordoet. Ook treden ze op als er zich ingrijpende gebeurtenissen of conflicten in een gemeente voordoen. Verder kunnen ze hulp bieden bij bezinning als een gemeente een antwoord wil vinden hoe ze op de uitdagingen van deze tijd kan ingaan. En, zeker niet in de laatste plaats, met een interimpredikant haal je een onafhankelijke ambtsdrager in huis, die net als de mensen met wie hij of zij werkt zich geïnspireerd weet door het evangelie. Dat houdt ook in dat de blik in het werk altijd is gericht op dat waar de gemeente van Christus voor staat of zou moeten staan.

Ik zal hier maar een paar maanden werken en dat betekent ook beperkingen in het onderzoek. Maar als het goed is zal ik u, na allerlei mensen uit de gemeente gehoord te hebben, toch een spiegel voor kunnen houden en een richting kunnen wijzen.
Tenslotte nog iets over mijn persoonlijke situatie: bijna drie jaar geleden ging ik met emeritaat, na een lang leven van werken in de kerk in allerlei hoedanigheden, waaronder als gemeente- en interimpredikant. In die laatste functie heb ik vele gemeenten gediend. Met mijn vrouw woon ik sinds enkele jaren in Aerdenhout, zeker niet in een grote villa (mocht u dat denken), maar wel zeer geriefelijk bij een bos, niet ver van de duinen. Sinds twee jaar zijn we gezegend met twee kleinkinderen. Wat een prachtige ervaring is dat.

Inmiddels ben ik nu ongeveer een maand parttime aan het werk in Capelle. Ik ben zeer onder de indruk gekomen van alle verhalen over (de geschiedenis van) de gemeente. Ook de betrokken inzet van velen voor de gemeente doet me goed. In de komende tijd gaan de gesprekken door.

Misschien heeft ook u een idee over de toekomst van de gemeente of over vormen van samenwerking? Dan wil ik graag met u in gesprek. Mijn emailadres is o.sondorp@protestantsekerk.nl.

Otto Sondorp