Graag nodigt de wijkkerkenraad u uit voor een gemeenteavond op woensdag 8 juni, van 19.30-21.30 uur in de Hoeksteen. Tijdens deze gemeenteavond zal onze interim-predikant Leo Oosterom het voorstel, dat hij heeft geschreven over hoe de wijkgemeente van de Hoeksteen kan worden omgevormd tot een huisgemeente en dat reeds in de kerkenraad is gepresenteerd, verder toelichten. Hierna zal er voor de gemeenteleden voldoende gelegenheid zijn om te reageren. De wijkkerkenraad neemt uw vragen en opmerkingen mee en verwerkt die, samen met ds. Leo Oosterom, tot een nieuwe versie van het voorstel. Deze nieuwe versie zal getoetst worden aan de regels van onze Protestantse Kerk en na de vakantieperiode opnieuw met de gemeenteleden worden besproken. In de herfst hopen we dan verdere voorbereidende stappen te kunnen nemen die leiden tot de invoering van het huisgemeente-model begin 2023.

Ook als u niet in de gelegenheid bent om de gemeenteavond van 8 juni bij te wonen, willen wij u toch vragen om inhoudelijk te reageren. U kunt uw reacties rechtstreeks mailen aan de predikant, predikant@hoeksteen.pkncapelle.nl, of aan de scriba van de gemeente, scriba@hoeksteen.pkncapelle.nl.

Het voorstel ‘Huisgemeente rondom de Hoeksteen’’ is voor alle leden van de Hoeksteen te downloaden van de website en is tevens bijgevoegd bij de laatste nieuwsbrief (nr. 82). Wie liever een papieren versie ontvangt, kan die opvragen bij de scriba.

Uw mening wordt zeer op prijs gesteld om te komen tot een goed gezamenlijk besluit. Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten!

De Wijkkerkenraad