De persconferentie van 14 december 2020 heeft ons land (voor een groot deel) plat gelegd. De scholen zijn gesloten en de meeste winkels zijn dicht. Ons leven komt zo langzaamaan tot stilstand. En dat was nodig, de besmettingen liepen te hoog op. We bidden dat de genomen maatregelen effect mogen hebben. De periode met de huidige coronamaatregelen duurt inmiddels erg lang. We zien dat dit veel pijn doet in de gemeente. Bij ouderen, bij mensen van middelbare leeftijd én bij jongeren, bij alleenstaanden én gezinnen. Ook bij de kerkenraad!

Middenin de zorgen en de crisis belijden we God. Als wij het niet weten en niet zien, weten we bij Wie we moeten zijn. Bij Hem, de machtige Schepper, Die alles in Zijn hand houdt.

‘Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de Naam van de Heere,
Die hemel en aarde geschapen heeft,
Die trouwe houdt en eeuwig leeft,
en Die nooit loslaat het werk dat Zijn hand eenmaal begon’.

Erik de Heer