Op maandag 4 oktober is er een avond voor de hele gemeente. Ieder is welkom tijdens een avond over de zin en zegen van een gespreksgroep. Nu door de beperkingen i.v.m. het coronavirus het kringwerk sinds maart 2020 op een laag pitje heeft gestaan, hopen we in dit nieuwe seizoen op nieuwe mogelijkheden. De deelnemers van de huidige kringen zijn deze avond uitgenodigd om iets over hun bijeenkomsten te vertellen en zelf wil ik in een korte inleiding stilstaan bij het belang van kleine groepen in de gemeente.

Er is dus veel ruimte voor uitwisseling en ontmoeting met als doel om inspiratie op te doen voor het nieuwe seizoen. De bestaande kringen komen meestal een keer per maand samen. Ik denk dan aan de huiskring, de Gemeente Groeigroep, de meditatiekring, Bijbelkring de Bron, gesprekskring ‘de Merel’, vrouwen- en mannenkring bijvoorbeeld.

De inspiratieavond is ook bedoeld om van elkaar te horen of er mogelijk interesse is voor nieuwe initiatieven. Er kan bijvoorbeeld een nieuwe groeigroep worden gevormd worden over een specifiek thema. Zelf denk ik bijvoorbeeld aan een Bijbelstudieboekje rond de vragen over duurzaamheid. (‘Eenvoudig leven’ van dr. Sam Janse e.a.) of nadenken over ‘geluk’ aan de hand van het boekje ‘Domweg gelukkig’ van ds. Willem Maarten Dekker. Maar wie weet leven er binnen de gemeente wel meer ideeën over hoe we elkaar kunnen opbouwen en bemoedigen.

Weet je dus van harte welkom op 4 oktober! Inloop vanaf 19.45 uur. Start om 20 uur.
Opgave vooraf is wel handig zodat we de zaal goed/veilig in kunnen richten. Aanmelden bij ccluistra@gmail.com

Nees Cluistra