De opdracht van de interim-predikant gaat over het onderzoeken van de samenwerkingsmogelijkheden tussen de verschillende vacante wijken en de mogelijkheden voor bovenwijkse samenwerking op de middellange termijn. In dat kader is ds. Otto Sondorp aangesteld, die in mei van start is gegaan met deze opdracht.

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 21 juni geeft ds. Sondorp een korte introductie van zichzelf. Komend uit een predikantengezin heeft hij diverse kerkelijke functies op lokaal-, regionaal- en landelijk gebied vervuld. Tot aan zijn emeritaat is hij 5 jaar gemeentepredikant geweest in Noord-Holland. Ds. Sondorp deelt met de vergadering zijn eerste ervaringen n.a.v. de gesprekken die hij tot nu toe heeft gevoerd, met name in de wijken Schenkel en de Hoeksteen. Een beperkte greep uit de aspecten die hem tot op heden zijn opgevallen:

  • Grote betrokkenheid van mensen, op allerlei niveaus
  • Gevolgen van corona trekken een forse wissel op de kerk
  • Wijkgemeenten willen zichtbaar zijn in de (eigen) wijk, er is een ‘beweging naar buiten’
  • Een teruglopend ledental brengt extra druk met zich mee, wat leidt tot vermoeidheid en onzekerheden over de toekomst;
  • We beschikken over een veelheid aan kerkelijk werkers.

In de komende weken gaat ds. Sondorp nog verder in gesprek met de andere wijken in Capelle aan den IJssel. Voor de zomervakantie geeft hij een meer uitgebreide terugkoppeling aan de wijken Schenkel en De Hoeksteen én aan de Verkennersgroep (vertegenwoordigers van Schenkel, De Hoeksteen en de Algemene Kerkenraad). Na de zomerperiode vindt een bredere terugkoppeling van de bevindingen en adviezen plaats.