Met ingang van dit jaar is Ds. Leo Oosterom verbonden aan wijkgemeente De Hoeksteen als ambulant predikant. Ds. Leo Oosterom is een geboren en getogen Arnhemmer. Van huis uit was hij vertrouwd met het geloof. Toch werd hij op een bepaalde leeftijd ‘een zoekende jongere in een seculiere stad’. Doordat hij betrokken raakte bij de beweging van Youth for Christ kreeg de zoektocht een richting en kwam het tot een bewust geloof. Aan het eind van de middelbare schooltijd koos hij voor de studie theologie in Utrecht. Het doctorale deel van de studie gebeurde in Seoul (Zuid-Korea) Dit laatste gebeurde samen met – inmiddels – zijn vrouw Christien Flier die ook theologie studeerde. Met deze buitenlandervaring gingen ze vervolgens in Indonesië aan het werk als zendingspredikant.

Terug in Nederland, het gezin telt dan drie kinderen, wordt hij predikant in Moerwijk en Morgenstond in Den Haag. Na acht jaar vinden zijn vrouw en hij een duobaan in Helmond en sinds 2015 is er, opnieuw, een duobaan in Sleeuwijk. Daarnaast is hij sinds 2013 inzetbaar als interim predikant; van 2013 tot 2015 zelfs fulltime. Hij zegt: ‘ik blijf geboeid door hoe de kerk wereldwijd steeds opnieuw vorm krijgt’.

Twee vragen buiten de werksfeer: zijn er hobby’s, en… stel dat het zou kunnen in welk historisch tijdperk zou je wel eens een kijkje willen nemen en waarom?
Die hobby’s zijn wandelen (in de bergen), en muziek maken en beluisteren. Van jongs af aan wordt er piano gespeeld. Met een brede interesse: ‘het kan Bach zijn, maar ook jazz’. En dat historische tijdperk: ‘misschien de vorige eeuwwisseling, eind 19e en begin 20e eeuw. Omdat dat een tijd was van zoveel nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen, en ook van maatschappelijke en kerkelijke veranderingen’.

Wat is precies een ambulant of interim predikant?
Een ambulant predikant is letterlijk een ‘wandelende’ of ‘zwervende’ predikant. Je komt voor een korte periode een gemeente helpen, vaak om de tussentijd naar een nieuwe situatie te overbruggen. Ik ben opgeleid als interim-predikant. Dat betekent dat je niet alleen op de winkel past, maar ook actief veranderingsprocessen in de gemeente kunt opstarten en begeleiden.
In tegenstelling tot een ‘gewone’ gemeentepredikant, wordt een ambulant- of interim-predikant niet door de gemeente beroepen, maar op aanvraag gedetacheerd vanuit de landelijke kerk. Dat is een veel kortere route. Wij zijn snel inzetbaar en je zit ook niet aan ons vast. Dat is handig voor situaties waarin je snel begeleiding nodig hebt, maar je nog niet wilt vastleggen op een definitieve invulling van de vacature. Formeel is een vacature ook niet vervuld, zolang er een ambulant predikant of interim-predikant in een gemeente werkt. Dus De Hoeksteen is zogezegd nog steeds vacant.

Wat is er leuk en minder leuk aan het interimmer zijn?
Het antwoord op de leuke kanten past goed bij iemand die de veranderingen en uitdagingen van het begin van de 20e eeuw wel boeiend vindt: ‘Het leuke is de uitdaging: het is elke keer anders. Er moet vaak in korte tijd veel gebeuren en dat geeft energie’. Het lastige is dat vooral pastoraat een langdurige relatie met een pastor veronderstelt, zoals mensen kunnen zeggen: waarom zou je je levensverhaal delen met iemand die toch zo weer weggaat? Ds. Oosterom: ‘Ik begrijp de reserve van de pastorant, maar ik begin gewoon met bezoeken en luisteren. Meestal (ook nu in De Hoeksteen) ontstaat er dan toch een goede pastorale relatie. Ik vind het soms wel moeilijk om dat dan weer los te laten, maar het helpt als je de gemeente in de handen van een nieuwe pastor achter kunt laten’.

Herder, leraar, en als interim meer manager?
‘Ik vind het fijn om zowel interim- als gemeentepredikant te zijn. Toch is er minder verschil dan je zou denken. Ik zou ook mijn werk als interim-predikant niet kunnen doen zonder de kerntaken van eredienst en pastoraat. Vaak leg je daarmee de vertrouwensbasis voor een veranderingsproces in een gemeente. Alleen maar vergaderen en managen is niet mijn ding.
Ik aanvaard met deze interimfunctie dat ik nooit deel uit zal maken van de Capelse samenleving zoals een fulltime gemeentepredikant dat is die in zijn eigen gemeente woont. Wel probeer ik op de hoogte te blijven van wat er speelt. Tot de taken van een interim-predikant behoort altijd het verkennen van de kerkelijke en burgerlijke context. Het zal trouwens ook bij ‘gewone’ predikanten in toenemende mate voorkomen dat ze niet wonen in de gemeente waar ze werken’.

Wilt u het hele interview met ds. Oosterom lezen? Neem een abonnement op Kerknieuws. Kijk voor meer informatie op kn.protestantsegemeentecapelle.nl