De actie Kerkbalans wordt weer gehouden en wel van zaterdag 14 tot zaterdag 28 januari 2023. Het landelijke thema is andermaal: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

Dorpskerk

De waarde van de kerk is voor ieder gemeentelid weer anders. Maar feit is dat onze kerk voor veel mensen van grote betekenis is! Dat moment op zondag of doordeweeks, waarop we samenkomen om te zingen en muziek te maken, het geloof met elkaar delen en naar elkaar omzien is voor velen van ons niet weg te denken. We zijn dankbaar dat we zo met elkaar kerk kunnen zijn. Dat is mogelijk dankzij u. Daar zijn we u erg dankbaar voor! Met uw steun kan de kerk haar plek blijven innemen in Capelle. Met uw gift en die van anderen hebben we het afgelopen jaar veel kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan de pastorale activiteiten van predikant en ouderenpastor, en om alle gebouwen in stand te houden. Meer dan driekwart van onze uitgaven is daarvoor bestemd. Mogen we ook dit jaar weer op u rekenen? Meer informatie vindt u in de brief die u via de lopers, de e-mail, of via de app vanaf half januari ontvangt.

De Hoeksteen

In de week van 16 t/m 21 januari zult u van uw kerkbuur de envelop van Kerkbalans ontvangen met nadere informatie over de actie en een antwoordformulier, waarop u uw bijdrage voor 2023 kunt toezeggen. In de week van 23 t/m 27 februari wordt de antwoordenvelop weer bij u opgehaald.
Al deze toezeggingen zijn de basis om ook in 2023 volwaardig kerk te zijn met elke zondag een eredienst, een voorganger en een organist, een verwarmde, verlichte en schoongemaakte kerk, een predikant en een pastoraal werker, bloemen in de kerk en voor gemeenteleden en nog veel andere zaken, waar u misschien niet altijd bij stilstaat. Daarom: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ . Met uw financiële bijdrage kunnen wij ook volgend jaar weer echt kerk zijn.

Nieuwe Westerkerk

In de week van maandag 16 januari zal een vrijwilliger van onze gemeente de envelop brengen voor de jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage is geheel bestemd voor het werk in onze wijkgemeente. De retourenvelop zal in de week van 23 januari weer bij u worden opgehaald . Deze bijdrage is geheel bestemd voor het werk in onze wijkgemeente. De retourenvelop zal in de week van 23 januari weer bij u worden opgehaald. In de brief die u ontvangt vindt u informatie over de verwachte de inkomsten en uitgaven voor het jaar 2023. Wij vragen u Kerkbalans 2023 in uw gebed te gedenken en hopen dat u zult laten zien dat u ook financieel om onze kerk geeft. Als u vooraf meer informatie over de actie Kerkbalans wil ontvangen, kunt u contact opnemen met br. M.G. Schinkel, tel. 010-450 64 84. Wij bevelen de actie Kerkbalans van harte bij u aan.

Schenkelkerk

In de eerste week zal een vrijwilliger van onze wijkgemeente de Kerkbalans-envelop bij u afgeven. Een week later zal de ingevulde antwoordstrook weer bij u worden opgehaald. Uw vrijwillige bijdrage is bestemd voor al het kerkenwerk in de wijk Schenkel. In de envelop vindt u meer informatie over de verwachte inkomsten en uitgaven voor 2023.

Schollevaar

Voor 2023 hopen we weer op je te mogen rekenen, zeker nu de kosten voor energie en kerkgebouw ook bij ons sterk stijgen. We hopen dat je hier in de toezegging voor het nieuwe jaar rekening mee wilt houden. In en na de coronatijd zijn de opbrengsten van de collecten voor de kerk een zorgpunt. Met minder diensten zijn de opbrengsten in 2022 teruggelopen. Je bijdrage kan dit natuurlijk op rekening NL98 RABO 0373 7173 69 ten name van PgC Hervormde Wijkgemeente Schollevaar onder vermelding van het doel, Kerkbalans, en jaar.

Oosterkerk

Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze Oosterkerk een brief of e-mail met het verzoek om een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2023 weer op u mogen rekenen!  Voor de kerk van morgen. De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Na een aantal lastige jaren staan de kerkdeuren nu weer wagenwijd open en daar zijn we dankbaar voor! Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken. Zodat we ook in de toekomst van betekenis kunnen zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend kunnen zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk. Kerk-zijn kunnen we alleen samen.
Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en bepaal uw toezegging voor 2023 ruimhartig. Indien u een brief hebt ontvangen dan komt iemand enige tijd later het formulier bij u ophalen. Heeft u een e-mail ontvangen dan kunt u het bijgevoegde formulier invullen en terugsturen.
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!