Door de huidige situatie kunnen we helaas niet samenkomen. Voorlopig hebben we dus alleen kerkdiensten die te volgen zijn via internet of kerkradio. Zie daarvoor het rooster. Gelukkig is er een livestream zodat u/jij ook op die wijze de diensten kan meebeleven. We bidden dat we elkaar als gemeenschap blijven dragen en wensen elkaar Gods zegen toe en hopen dat in 2021 er weer een tijd komt dat we – onbelemmerd – kunnen samenkomen. Ondertussen wordt er veel van ons allen gevraagd. Vooral veel geduld. Wanneer het echter lang duurt kan je het zo moe worden dat het omslaat in gelatenheid en berusting. Je weet het gewoon niet meer. Toch wens ik u en mezelf volharding in deze toe. Vaak wordt gezegd: ‘Er is licht aan het einde van de tunnel.’ We danken God dan ook dat er vaccins aankomen en bidden dat deze tot zegen mogen zijn in de bestrijding van het coronavirus. Laten we ondertussen ons ook afvragen wat God ons wil leren door deze crisis heen. Voor het dagelijkse leven met zijn vele mogelijkheden, maar ook voor het kerk-zijn. Achteraf zal pas blijken wat ons antwoord is op de vraag of deze crisis ons leven heeft veranderd. En of ook de opgedane lessen invloed hebben op de manier waarop we in de toekomst kerk kunnen en willen zijn. Spannend allemaal. Laten we het lied van Sela voor 2021 bidden, voor ons persoonlijke leven maar ook voor ons als gemeente.

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.

Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil

U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en

Geest mijn hart en leven aan.
Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.

Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.