Om de week wordt er in de Roo van Capelle een weeksluiting georganiseerd voor de bewoners, omdat zij niet meer in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen. Ook vindt er vanuit de Rooms-Katholieke kerk om de week een weeksluiting plaats.

Op 20 december organiseren beide teams een gezamenlijke kerstviering voor de bewoners. De viering zal geleid worden door Jeanette Vos vanuit de Oosterkerk en Tiny Suiker vanuit de Rooms Katholieke kerk. Er worden bekende kerstliederen gezongen, er is een schriftlezing, een vrij verhaal en ook zal er een gedicht worden voorgedragen. Na afloop van de viering is er koffie of thee met iets lekkers.

Wilt u deze viering in uw gebeden meenemen? Namens de teams van de weeksluitingen in de Roo van Capelle