Op donderdag 22 december willen we met ‘Ontmoeting rond de maaltijd’ het kerstfeest vieren. Dit keer samen als CGK en HWS. Naast het team Maaltijd van de HWS is ook het ZOC (zieken en ouderencontact) van de CGK bij de organisatie betrokken. Beide teams nodigen u van harte uit om samen het kerstfeest te vie- ren, zowel de vaste gasten alsook anderen van beide gemeenten. Vanaf 16.00 uur wordt u verwacht voor een kopje koffie of thee met wat erbij. Van 17.00 tot 17.30 uur is er de kerstliturgie: kerstliederen, gedicht, gebed en schriftlezing. Dan volgt van 17.30 tot 20.00 uur de maaltijd met halverwege een kort kerstverhaal en aan het eind een overdenking.

Al zin gekregen? U kunt zich opgeven t/m donderdag 1 december. Kosten maaltijd € 5,-. Vanaf zondag
20 november liggen er aanmel- dingslijsten klaar op de tafels in de hal van de kerk. Mailen of
bellen kan ook: c.t.hart@hetnet.nl/06-43828547,