Elk kind verdient een zorgeloze zomervakantie, maar dat is helaas niet vanzelfsprekend als je uit een gezin komt waar je ouders het financieel moeilijk hebben. Vandaar dat de diaconie iets voor deze kinderen wil doen rond de zomervakantie en een ‘kindertasjesactie’ is opgestart. Met name voor kinderen in kansarme gezinnen hier rondom de Hoeksteen.

Inmiddels zijn er strookjes gemaakt met suggesties en voorbeelden als u het leuk vindt om zelf iets te kopen voor deze kinderen. U kunt die meenemen na afloop van een dienst. Uw aankopen kunt u de hele maand juni nog inleveren bij de diaconie, maar een financiële bijdrage is ook van harte welkom.

Dit kan via de collectetasjes beneden in de hal, maar u kunt ook een gift overmaken naar de bankrekening van de Hoeksteen: NL95RABO0373717326 t.n.v. PGC Prot. Wijkgemeente De Hoeksteen (zie ook colofongedeelte) onder vermelding van ‘Diaconie tasjesaktie’. We hopen er meerdere kinderen blij mee te kunnen maken. Helpt u mee?