Eind 2019 zijn de eerste stappen gezet om na te denken over een beleidsplan voor de periode 2021/25. Er was een commissie benoemd voor de voorbereiding van een beleidsplan. Die voorbereiding werd echter door de Corona-pandemie zwaar gehinderd. Inmiddels is de draad weer opgepakt en zijn, vlak voor de zomervakantie, gesprekken gevoerd met de leden van de wijkkerkenraad.

De volgende stap is om deze gesprekken met u als gemeenteleden van de Oosterkerk, te voeren. Dat willen we doen op de gemeenteavond op 29 september a.s.. Graag willen we dan van u horen wat u belangrijk vindt voor een levende gemeente in de Oosterkerk. Vooraf zullen we u nog teksten toesturen om iedereen de gelegenheid te geven vooraf al na te denken over dit onderwerp. Ook volgt er nog een enquête. Tijdens de gemeenteavond zullen we proberen prioriteiten te bepalen en hoe we er uitwerking aan kunnen geven. Reserveert u de 29ste? We hopen dat u er bij zult zijn.

De beleidscommissie Oosterkerk

(Ruben Schep, Kees Stans, Jannie van Buren en Addy Koster)