We hebben net Koningsdag achter de rug: een feest waarin we de verjaardag van onze koning vieren. Maar misschien was Koningsdag voor velen eerder een volksfeest waarin we ons als Nederlanders met elkaar verbonden voelen? Het verhaal in het bijbelboek Ester begint ook met een koningsfeest. Op dat feest laat koning Ahasveros in Susa zijn rijkdom zien en wordt er zonder beperking wijn geschonken. Na een aantal dagen wordt de koningin geroepen om zich aan de mannen op het feest te laten zien. Zij weigert echter om daar gehoor aan te geven. De redenen kunnen we waarschijnlijk zelf bedenken. Het gevolg is dat Vasti haar plek moet afstaan en haar hoge positie verliest. Ze behoudt echter haar zelfrespect.
Na verloop van tijd wordt de joodse Ester koningin in de plaats van Vasti. Daarna geeft de koning het bevel om de Joden volledig uit te roeien. Hij weet op dat moment nog niet dat Ester ook een jodin is. Mordechai (de stiefvader van Ester) geeft aan dat zij mogelijk op deze positie zit met het doel om dit bevel bij de koning ongedaan te maken. Maar als zij zich bij de koning laat zien zonder zijn toestemming kan dat haar dood betekenen. Zij raapt echter al haar moed bij elkaar, laat alle Joden die in Susa wonen voor haar vasten en gaat vervolgens naar de koning toe. Het boek eindigt met een goede afloop voor het joodse volk. De Joden vieren nog elk jaar deze bevrijding op het Poerimfeest. Vasti laat ons zien hoe moed ervoor zorgt dat je je waardigheid kunt behouden, ondanks het verlies wat er ook is. Ester gebruikt haar functie door moedig te zijn en bevrijdt daarmee een heel volk ondanks het feit dat zij gevaar liep voor haar eigen leven.

Deze vrouwen gaan ons voor op een moedige weg naar recht, waardigheid en vrijheid. Maar zij zijn niet de enigen: vele anderen hebben door hun
moed veranderingen in werking gezet waardoor zijzelf of anderen nu in vrijheid mogen leven. We denken hierbij speciaal aan Jezus die de moedigste en moeilijkste weg ging om ons allen te bevrijden. We kunnen hieruit leren dat de plek waar we zijn en de functie die we hebben, ingezet kan worden om vrijheid in het oog te houden en bevrijdende keuzes te maken. Het maakt niet uit of het daarbij gaat om onze positie als (groot)moeder, (groot)- vader, buur, vriend, werkgever of werknemer of wat dan ook… Het maakt ons alert op alles wat ons kan overkomen: hoe moeilijk dat ook kan zijn, en hoeveel verliezen we ook ervaren, we hebben altijd de keus om moedig voor het goede te kiezen. Ook u mag dat doen op de plek waar u bent en daarmee winsten boeken voor uzelf en voor anderen. Wij vieren geen Poerimfeest, maar wel een feest
waarbij we de bevrijding van ons land herdenken. Zeker in een tijd als deze waarin zoveel oorlog woedt en we dat nu ook zo dichtbij ervaren beseffen we des te meer wat het betekent om in vrijheid te leven. In deze wereld zijn er mensen die macht misbruiken om anderen te vernederen. Maar we mogen ook weten dat er Eén is die bevrijdt van al het kwaad dat ons overheerst. Anderen kunnen ons lichaam in beslag nemen, maar onze persoonlijkheid, onze ziel, ons ‘zijn’ is bij Hem veilig en geborgen. Ondanks alle moeilijkheden zal het daarom eens één groot Bevrijdingsfeest zijn!

Jeanette Vos-Spek, kerkelijk werker