Letterlijk betekent Vacare: vrij zijn. In Capelle sluiten we aan bij het initiatief van de Protestantse Kerk Nederland, dat Vacare heet. Het staat open voor iedereen die zich wil oefenen in meditatief leven.

Hoop in je hart en rust in je hoofd – dat kun je hard nodig hebben. In de mallemolen van het wereldnieuws en misschien ook van je eigen dagelijks leven is het goed om gevoelens van onrust en zin(loosheid) serieus te nemen en die een plek te geven.

Bij christelijke meditatie proberen we om tot stilte te komen, en ons bewust te worden wat er in ons omgaat. Om niet voorbij te rennen aan ons eigen hart. En ín die stilte maken we ruimte voor een luisterlied, een kort verhaal uit de Bijbel, of een beeld. Je oefent om dat te verbinden met je eigen leven van alledag, met alles wat daarbij hoort – vragen, plezier, zorg, boosheid, je weg zoeken, dank, Godsbeeld, relaties, etc. Hoe heeft dat allemaal met God te maken?

Je traint jezelf op deze manier om Bijbelverhalen “tot leven te lezen”, en je gebedsleven te verdiepen.
Of om te beginnen met echt bidden: de avonden zijn zéker ook bedoeld voor mensen die gewoon benieuwd zijn naar geloof en bidden.
We hopen op een ontmoeting met jezelf (wat trouwens niet per se comfortabel is. In de hoop dat we daarin iets goeds mogen merken van God. Misschien zul je dat niet altijd even sterk ervaren, want meditatie vraagt ook om volhouden en wachten… En soms zul je merken dat God er echt is, met een onpeilbaar groot hart voor mensen.

Vorm en data
Iedere keer beginnen we met ongeveer tien minuten ontspannings- of aandachtsoefeningen. Daarna doen we ongeveer een half uur inhoudelijke meditatie. Dit wordt afgewisseld met een lied of verstillende muziek. Dit voorjaar zijn er 5 avonden. We oefenen daarbij met verschillende vormen, zodat je kunt ervaren wat het beste bij je past. Daarna is ieder vrij om in stilte naar huis te gaan, of nog even na te blijven. Stilte en het innerlijke gesprek met jezelf en met God staan voorop.

Data: 14 en 28 september; 12 en 26 oktober en 9 november.

19.15 uur inloop, 19.30 – 20.30 uur programma

Info/aanmelden en ontvang meer informatie
Inloop met koffie/ thee vanaf 19.15. Programma 19.30 – 20. 30 uur.
Meer info bij Hester van Briemen: van_briemen@hotmail.com / 06- 416 188 78

Kijk voor een voorbeeldmeditatie op https://schenkelkerk.nl/vacare