‘God zoekt mensen op, juist in de duisternis’. De nieuwe adventskalender licht iedere zondag een vrouw uit Jezus’ voorgeslacht uit. Marleen van der Louw schreef de teksten: ‘God schakelt juist ‘onbelangrijke’ mensen in voor zijn grote plan.’ Gemeenten kunnen de adventskalender bestellen voor al hun kerkleden.

Van 2014 tot 2019 werkte theologe Marleen van der Louw als uitgezonden medewerker van Kerk in Actie in Jeruzalem en woonde daar met haar gezin. In deze periode (oktober 2017) is haar man Ilja (51) plotseling overleden. In 2019 keerde Marleen met haar twee kinderen terug naar Nederland. Ze werkt nu als trajectbegeleider bij IZB-Focus.

Met Kerst komt God dicht bij mensen. Wat zegt dit jou persoonlijk?
‘Heel veel. Gods licht komt in de duisternis van deze wereld. Wij poetsen dat donker vaak weg, hebben het er liever niet over. Maar als je gaat zien dat God er bij wil zijn in jouw pijn en jouw verdriet, dan zie je de diepte van zijn liefde en de betekenis van Jezus’ komst naar de aarde veel duidelijker.’

Wat vertellen de verhalen van de vrouwen uit Jezus’ voorgeslacht jou?
‘Batseba, Ruth, Rachab, Tamar en Maria zijn stuk voor stuk vrouwen met pijnlijke en moeilijke momenten in hun levens. Maar juist hén – mensen die hun leven niet op de rit hebben – schakelt God in voor zijn plan. Dat vergeten wij vaak in de kerk. God zoekt mensen juist op in de duisternis, Hij gaat moeilijkheden niet uit de weg. Durven wij dat te zien? Pijn en verdriet zal er altijd zijn, maar Gods plan reikt veel verder.’

Je schrijft over Ruth: ‘Haar geloof zit diep, het geeft haar vleugels in haar nieuwe omgeving.’ Hoe ervaarde jij dat in Jeruzalem?
‘Ruth moet het, als niet-Joodse, best moeilijk hebben gehad in de gesloten Joodse gemeenschap, maar ze bleef vasthouden aan Gods liefde voor haar. Dat vastklampen aan de Here God ervaarde ik zelf ook in Jeruzalem. In de tijd dat wij er woonden was er oorlogsdreiging en raakte een vriendin van ons gewond bij een busaanslag. Je leven wordt dan behoorlijk heen en weer geschud. Het besef dat Jezus niet naar de aarde kwam om ons leven leuk te maken, maar om voor ons te lijden en sterven, kreeg in Jeruzalem veel meer inhoud voor me. We kunnen het gruwelijke niet wegpoetsen, dat is helaas realiteit.’

Hoe krijg jij kracht om door te gaan, in verdriet en gemis?
‘Huilen vind ik moeilijk, meestal slik ik mijn tranen in en ga ik door. Maar juist omdat Jezus zelf ook huilde toen Hij verdriet had, ga ik soms in gedachten naar Hem toe en zeg: ‘Ik ben zo moe, ik wil even tegen U aan zitten.’ Dat geeft altijd troost, de tranen komen dan vanzelf.’

Hoe is Maria een voorbeeld voor jou?
‘Zij is hét voorbeeld van iemand die accepteert dat God met haar leven mag doen wat Hij wil, ook al wist ze zelf niet waar dat toe zou leiden. Dat is echt spannend! Het bracht haar zowel pijn als prachtige dingen. Er zou een zwaard door haar ziel gaan, maar tegelijkertijd kreeg ze de Zoon van God in haar leven. In een kwetsbaar, onbeduidend meisje uit Galilea werd God groot gemaakt. Maria legde haar leven vol vertrouwen in Gods hand.’

Hoe kunnen wij het licht van Kerst doorgeven?
‘We hoeven niet zelf het licht te zijn, we mogen doorverwijzen naar Jezus’ liefde en genade. Zijn licht moet in de duisternis komen. Durf je kwetsbaarheid te laten zien, spreek altijd vanuit je hart en deel je moeiten, net zoals Thomas, Martha en Maria dat deden. Maar verwijs net als zij – tegen de achtergrond van je eigen falen – steeds door naar de oneindige liefde van Jezus, die vergeeft en geneest.’

Adventskalender ‘Aan tafel!’: bestel gratis
Het thema van deze adventskalender is ‘Aan tafel – plek voor iedereen’. Met Kerst komt God ons heel nabij door de geboorte van Jezus. Hij nodigt ons ook nu nog elke dag uit om dicht bij Hem te leven, en deel uit te maken van de gemeenschap die Hem volgt. In zijn nabijheid mag je je gezien en geborgen weten, aan zijn tafel is plek voor iedereen.
Voor elke dag is er een overdenking, aangevuld met liederen, gebeden en citaten. Zo komen we iedere dag een stapje dichter bij Kerst.

U kunt de Adventskalender gratis bestellen via https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender