Het nieuwe seizoen staat voor de deur. In een tijd vol onzekerheden, op persoonlijk vlak, als samenleving, en ook als kerk. Hoe ziet de toekomst eruit? We gaan daarom graag aan de slag met het jaarthema van de Protestantse Kerk: ‘Van U is de toekomst’. Dit thema staat centraal vanaf startzondag én het jaar dat daarop volgt. Essentie van het jaarthema: Jouw perspectief op de toekomst bepaalt hoe je nu in het leven staat. Ds. René de Reuver (scriba van de synode) zegt daarover: “Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden: de kracht en de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.”

In dat licht een paar aandachtspunten:

Nu we geen eigen predikant hebben, waren we hard op zoek naar ondersteuning voor het catechesewerk. We zijn blij hiervoor een jeugdwerker te hebben gevonden. Zij gaat in het komende seizoen catechese geven aan de groepen 15-18 jaar en 18+. Contractueel wordt een en ander nu definitief gemaakt (daarom noemen we haar naam nog even niet), maar in het volgende nummer van KerkNieuws zal zij zich voorstellen.

We kijken vol verwachting uit naar het advies van interim-predikant Otto Sondorp. Zijn onderzoek bevindt zich in de afrondende fase, en de resultaten zullen binnenkort worden besproken in de Algemene Kerkenraad en in de wijkkerkenraden. We hopen dat we vervolgens snel aan de slag kunnen om de predikantsvacature in te vullen.

Op de achtergrond wordt druk gewerkt aan startzaterdag (18 september). Een uitje voor de volwassenen zit er waarschijnlijk niet in, mogelijk wel voor de jongeren. De barbecue staat wel hoog op het lijstje. Houdt daarom de nieuwsbrief nauwlettend in de gaten. Daarin wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen omtrent startzaterdag. Wij hopen dat alles doorgang kan vinden. En als u de nieuwsbrief nog niet ontvangt, meldt u dan aan bij Adri de Jonge: scriba@schenkelkerk.nl of 010-4500903.

Op startzondag (19 september) is Henk Boerman onze voorganger. Het thema van de dienst is ‘Wat je gelooft moet je doen’. Het gaat over een gedeelte uit de brief van Jakobus waarin de praktijk van het geloof besproken wordt. En het past goed bij het jaarthema: ‘wat we doen’ wordt bepaald door ‘wat (en Wie) we verwachten’. Ook het afscheid van de kindernevendienst krijgt deze zondag een plek: Anne en Reinier zaten begin juli verplicht in quarantaine, waardoor het afscheid moest worden uitgesteld. We gaan op 19 september in de herkansing. Hartelijk welkom! En dat geldt natuurlijk ook voor de andere zondagen.

De kerk is weer open!

Maarten van Briemen, voorzitter