Graag wil ik u bijpraten over de ontwikkelingen van afgelopen week. Dinsdag (22 maart) is er een bijeenkomst geweest van het Diaconaal Platform Capelle+. Met zo’n 15 Capelse kerken verzameld in het DPC+, gaan we samenwerken met de gemeente Capelle om de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne te realiseren.

Vandaag (25 maart) hebben we gesproken met Ingeborg Prins en Michael Tobe van de gemeente Capelle om te kijken hoe we als kerken kunnen bijdragen. Daarbij zijn een aantal concrete afspraken gemaakt. Eén daarvan is het in samenwerking met de organisatie van de voedselbank inzamelen van goederen voor de inrichting van de (tijdelijke) opvang. Naast de gemeentelijke inzamelpunten zullen ook kerken open gesteld worden om goederen in te zamelen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een lijst met goederen en zodra deze bekend is, zal deze (mogelijk in een extra nieuwsbrief) verspreid worden.

Daarnaast is er verkend op welke andere manieren er samengewerkt kan worden. Denk hierbij aan het bieden van ruimte voor kerkdiensten door/voor Oekraïners, dagactiviteiten, begeleiden van gezinnen om de weg te vinden binnen Capelle en omgeving, pastoraat….

We hebben afgesproken dat we regelmatig contact zullen hebben om vraag en aanbod met elkaar te delen.

De gemeente Capelle werkt op dit moment hard om de huisvesting mogelijk te maken. Hierbij wordt met name gekeken naar de meer grootschalige opvang (b.v. in het Rivium). Verder is er op de website van de gemeente informatie te vinden over de aanpak maar ook antwoorden op allerlei vragen (-link-).

Begin volgende week zullen we een beroep op u doen… helpt u mee?

Namens het Diaconaal Platform Capelle +
Addy Koster,
email: aj.koster@hccnet.nl

(Status 25 maart 2022)