De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Bij vorderingen zullen wij u hiervan op de hoogte te stellen en willen u tevens enthousiasmeren om mee te klussen.

Om nog meer energie te besparen zijn alle verwarmingselementen in het gebouw nu voorzien van aluminiumfolie.

Inmiddels kan het energieverbruik digitaal (ook soms per activiteit) gevolgd worden. Met de gegevens hiervan wordt nu geanalyseerd wanneer de CV installatie voor een optimale benutting van het gasverbruik in- en uitgeschakeld kan worden.

Voor onderhoud en het “opfrissen” van de zalen zijn de eerste penseelstreken gezet en dat geeft direct al resultaat. Er zijn nog wat blikken verf te gaan dus meldt u aan! U hebt direct resultaat dus het is dankbaar werk zoals blijkt.

Groene kerk in de winter
Zoals u thuis natuurlijk al hebt gedaan is ook in de kerk de afgelopen periode de CV installatie enkele graden lager ingesteld. Met eventueel een sjaal om of jas aan in de kerkzaal is er een mooie bijdrage aan minder milieuvervuiling en een kostenbesparing (in relatie tot het huidig tarief) gerealiseerd. Ook daarmee kunnen wij een groene(re) kerk zijn! Namens de natuur (en de kerkrentmeesters) hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.