Gelukkig hebben we in verpleeghuis Rijckehove op zondagmorgen de wekelijkse kerkdienst weer kunnen hervatten voor de bewoners en hun familie. Samen met de vrijwilligers willen we hen een hartelijk welkom geven. Waar nodig worden de bewoners van de afdeling naar de kerkzaal gebracht en geholpen tijdens de dienst. Samen zingen we vertrouwde psalmen, gezangen en liederen uit de bundel van Johan de Heer.
De kerkdienst speelt vaak een belangrijke rol in het leven van de bewoners. ‘Toen ik naar de kerkdienst was geweest, voelde ik me opgetild.’ ‘Even van die afdeling af, lieve vrijwilligers die aandacht voor je hebben, bekenden uit de kerk, het deed me goed.’ Zulke reacties hoor ik vaak op de diensten.

Ook waar het moeilijk is om nog een gesprek te voeren, waar woorden te kort schieten, roepen oude liederen en teksten wel herkenning op. Het bidden van het Onze Vader en het zeggen van de Apostolische geloofsbelijdenis zijn herkenbaar, en helpen mensen te voelen: hier gaat het over God, over geloven. En ons gebed is dat God met zijn Geest onze harten zal doorwaaien en mensen bereikt als wij dat maar nauwelijks kunnen. Thuiskomen bij God. Dat gunnen wij hen en onszelf.

Niet alleen de geestelijk verzorgers gaan voor in deze diensten – veel predikanten en kerkelijk werkers uit de omgeving doen mee. Bovendien hebben we hulp van vrijwilligers die de bewoners naar de kerkruimte brengen en hen helpen tijdens de dienst. Daar zijn we heel dankbaar voor, alleen met en voor elkaar kunnen we de diensten in stand houden!
Enkele vrijwilligers hebben de afgelopen periode afscheid moeten nemen (sommigen na heel veel jaren) vanwege gezondheidsproblemen of persoonlijke omstandigheden. Daarom hebben we versterking nodig.

Wie zoeken wij?

De zanggroepen willen graag versterking. Zingt u graag en wilt u maandelijks een zondag meezingen in een koor dan bent u van harte welkom.

Ook de haal- en breng-vrijwilligers zoeken nieuwe mensen. U komt in een vast team vrijwilligers onder leiding van een coördinator om de bewoners te halen en te brengen van de afdeling naar de Muziekhof. Vanaf 9.45 uur, eens in de vier weken. We zouden blij zijn met uw/jouw hulp!

Ook bij het muziekuur, op de woensdagochtend, eens per maand, zoeken we vrijwiliigers. Het muziekuur is een laagdrempelige doordeweekse activiteit waar veel geestelijke liederen gezongen worden rond een thema dat door de geestelijk verzorger wordt uitgediept

We hebben in Rijckhove een enthousiaste groep ambtsdragers. Zij komen uit verschillende wijkgemeenten en zijn verbonden aan Rijckehove. Ze bezoeken nieuwe bewoners, zijn als ambtsdrager aanwezig bij de kerkdiensten en nemen deel aan de commissie geestelijke verzorging van Rijckehove. Zij zoeken een nieuwe ambtsdrager om het werk mee te delen.

Joanne Dekker-van Asselt
Geestelijk verzorger De Zellingen
Tsjaikovskistraat 1, 2901 HM Capelle aan den IJssel