Miljoenen mensen over de hele wereld moeten in rampgebieden overleven of hun leven weer opbouwen. Sam’s Kledingactie zet zich in voor al deze
mensen. Honderden vrijwilligers door het hele land zamelen herdraagbare kleding en schoeisel in. De verkoop daarvan levert geld op dat we besteden om
de nood in rampgebieden te verlichten. We werken daarbij samen met o.m. Cordaid. Ook jij kunt op een eenvoudige helpen door herdraagbare kleding in te leveren.

Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel kunnen in Congo op 25 scholen klaslokalen opgeknapt, schoolborden en bankjes aangeschaft en latrines (wc’s) gebouwd worden.
Afgelopen jaar is deze voorjaarsactie niet doorgegaan vanwege de coronasituatie. Nu gaat die wel door!

Op 17 april is er weer de kledinginzameling voor Sam’s Kledingactie met als bestemming: Mensen in Nood. U kunt uw kleding en schoeisel in gesloten plastic zakken inleveren op verschillende adressen.

9.00-12.00uur De Oosterkerk
10.00-12.00u Schenkelkerk
11.00-12.30u De Hoeksteen

Voor meer informatie: www.samskledingactie.nl.