De zomer is in volle gang, net als de voorbereidingen voor de startzondag! We kijken ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten en het kerkelijk jaar samen te beginnen. Op 12 september bieden we een gevarieerd programma aan, voor jong en oud, dat in het teken staat van ‘groene kerk’. Een onderwerp waar we al eerder aandacht aan hebben besteed en wat we als kerkenraad belangrijk vinden. Aandacht voor duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de gemeenschap zijn actuele thema’s.

Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit:
15:30 u. Inloop met koffie/thee
16:00-17:30 u. Aanbod van verschillende workshops (ongeveer 30 min. per sessie)

  • Meditatief boetseren
  • Stenen schilderen
  • Zwerfvuilwandeling
  • Waarom Groene kerk?

18:00-19:00 u. Gezamenlijke maaltijd We vragen u zelf iets mee te nemen en maken hier een buffet van.

We hopen u/jou te ontmoeten deze dag!

Hartelijke groet, Antine Verdoold en Dianne Poot