Vanwege de oorlog van Rusland tegen Oekraïne zijn de grenzen met Wit-Rusland gesloten. De aanvraag van een visum voor een reis wordt helaas niet gehonoreerd. Daarom hebben we als stichting besloten onze activiteiten met ingang van januari 2024 te beëindigen.

Alle donateurs, belangstellenden en andere personen die ons een warm hart hebben toegedragen willen wij hartelijk danken voor alle steun die wij de afgelopen jaren van hen mochten ontvangen. Wij willen in het bijzonder nog de trouwe sponsors bedanken voor hun bijdragen in goederen en/of gelden.

Firma de Koning voor de auto’s die wij telkens konden huren, firma de Witte de Witte voor de aanhanger die wij telkens mochten gebruiken en natuurlijk niet te vergeten al diegenen die ons financieel en/of met goederen hebben gesponsord.

Nogmaals onze hartelijke dank voor uw steun in al die jaren van 1997 tot nu toe.

Namens Stichting Tsjerkind, D.A. Plandsoen