We leven in een bijzondere tijd waarin het minder makkelijk is om elkaar te ontmoeten. Dat geldt met name voor oudere gemeenteleden. Maar ook als je niet tot de groep ‘kwetsbaren’ behoort, kan deze periode veel van je vragen. Misschien hebt u meer dan anders behoefte aan een gesprek of gebed. U kunt altijd bellen met ons contactpersoon voor het pastoraat, mevr. Pietie van Buren, telefoonnr. 010-4517186.