Dankbaar kijken we als werkgroep terug op de Week van Gebed die van 16-23 januari heeft plaats gevonden. Gedurende de gehele week werden vanuit verschillende Capelse kerken gebedsbijeenkomsten gehouden die online te volgen waren.

De voorbereidingen voor deze week zijn altijd bijzonder. Als werkgroep beginnen we hiermee in het najaar. We plannen dan drie avonden waarop we elkaar ontmoeten en aan de hand van het thema de bijeenkomsten gaan voorbereiden. Door dit samen te doen mogen we de eenheid die er is door het geloof in Jezus Christus ervaren. Ongeveer twaalf kerken/wijkgemeenten uit Capelle aan den IJssel zijn bij deze voorbereidingen betrokken. Dit jaar werd het thema ‘Licht in het duister’ ons aangereikt door christenen uit het Midden-Oosten. De collecte tijdens de gebedsweek was bestemd voor Bethlehem Helping Hands. Het mooie bedrag van ruim 2000 euro is ingezameld voor kinderen die lijden aan een genetische huidziekte. Ieder die hieraan heeft bijgedragen zeggen we daarvoor hartelijk dank!

De Week van Gebed zal D.V. in 2023 opnieuw worden gehouden en wel van 15-22 januari. We nodigen alle kerken uit om hieraan deel te nemen. Voor informatie over de Week van Gebed kunt u contact opnemen met Bertha Cluistra, email: berthacluistra@gmail.com of tel.nr. 010-2543499