Een Taizéviering is wat voor u, als u van zingen houdt afgewisseld met momenten van bezinning en gebed. Ook als u het belangrijk vindt om dierbaren te blijven gedenken en niet alleen op de laatste dag van het kerkelijk jaar of op Allerzielen. Tijdens deze diensten is er altijd een moment van stilte. U kunt dan een kaarsje laten branden of licht doorgeven als teken van hoop, mocht u duisternis ervaren in uw persoonlijke situatie of in de wereld om u heen. Een Taizéviering is een oecumenische dienst, waarin de woorden van de Bijbel voor zich spreken.

De Taizéviering is voortgekomen uit de Franse Taizé-geloofsgemeenschap, voor wie eenvoud, bidden, werken en het geloof verspreiden centraal staat. Hun missie is om de liefde van God door te geven. Ze hebben de overtuiging dat mensen elkaar iedere keer weer moeten proberen te begrijpen en bereid moeten zijn zich steeds met elkaar te verzoenen. Zo kun je werken aan een wereld van vertrouwen en vrede. Inmiddels is de Taizémuziek met de voor hen speciaal gecomponeerde meditatieve liederen en begeleidingen, gebaseerd op bijbelteksten, wereldwijd verspreid.

In Capelle worden deze diensten in de stijl van Taizé vijfmaal per jaar gehouden. De eerste dienst dit seizoen is in De Hoeksteen op 10 oktober om 19.00 uur. Iedereen is welkom. Bent u geïnteresseerd geraakt, dan kunt ook een keer naar Taizé in Frankrijk gaan om voor korte of langere tijd het kloosterleven mee te maken. Met name jongeren worden uitgenodigd om deel te nemen. Ook wordt er jaarlijks een jongerenontmoeting georganiseerd in een grote stad van Europa.

Voor verdere informatie en verdieping kunt een kijkje nemen op de website van de Taizégemeenschap: www.taize.fr. De informatie kunt u lezen in de door u gewenste taal.