In de afgelopen maanden is het, ondanks dat er diverse gemeenteleden zijn benaderd en er veel gesprekken zijn gevoerd, helaas niet mogelijk gebleken om alle vacatures binnen de kerkenraad in te vullen. Wij zijn erg dankbaar voor de zes vervulde vacatures, maar één vacature is opengebleven. Als kerkenraad hebben wij besloten om de laatste vacature van (wijk)ouderling voor een bepaalde (nog niet nader vastgestelde) periode open te laten.

Wij hopen in de toekomst na onderling beraad en gebed binnen de kerkenraad en binnen de gemeente opnieuw broeders of zusters te benaderen met de vraag of zij de roeping tot het ambt van ouderling zullen kunnen aanvaarden.