Twee eenvoudige verhaaltjes in Matteüs 13. In het ene stuit iemand bij toeval op een verborgen schat. In het tweede is een koopman juist bewust op zoek naar mooie parels en doet hij de vondst van zijn leven. Beiden hebben er werkelijk alles voor over om hun vondst ook echt te verwerven.

Maar deze verhaaltjes gaan dieper dan je denkt. In beeldrijke taal (zaad, onkruid, schat, parel, enz.) vertelt Jezus gelijkenissen van Gods koninkrijk. Alleen al dit ene hoofdstuk telt er zeven. Over de weg van het Woord bij de mensen; over het leven met God en zijn toekomst voor ons. Tegelijk moet je letten op: waar draait het eigenlijk om? Wat wil Hij ons specifiek leren? Een heleboel, kun je zeggen. Maar in dat vele, vaak één ding in het bijzonder!

Jezus spreekt van een schat, waarvan de vinder in de verste verte nog niet weet hoé groot die waarde is! En van een parel die alle andere overtreft! Denk aan het Woord van God en getuigenis van Jezus. Vol beloften en genade voor mensen die het niet verdienen maar het wel mogen ontvangen! Profeten en apostelen getuigen ervan. Heb je die schat al ontdekt, put je eruit; proef je ervan? Ja, er is genoeg zorg om kerk en geloof. Maar zijn we er ook blij mee dat we die met elkaar mogen delen? Blijf er mee bezig. Jezus’ boodschap is van onschatbare waarde en raakt nooit uitgeput!

Die schat ‘vraagt erom’ om gevonden te worden! Ze heet niet voor niets ‘verborgen’. Je kunt er ‘zomaar’ op stuiten. Je kunt gericht naar die parel zoeken. Want ze is er wel! Ik denk aan het lied: ‘Meester, men zoekt U…, komend langs velerlei wegen…’ Dat zoeken is het werk van de Geest in het hart van de mens. En mooi, als dat zoeken mag leiden tot vinden! Daarom, blijf zoeken; want wie zoekt die vindt. Een belofte van de Heer zelf!

Wat doet die schat met ons?

Het koninkrijk als schat, als kostbare parel. Wat doé je er mee? Opvallend is dat Jezus die vraag omkeert: Kijk eens, wat die schat met de vinders doet! De vondst verandert hun leven! Maar ze hebben het er graag voor over. De vreugde over hun vondst, het verlangen die te verkrijgen is hun echt alles waard! De gelijkenissen zijn een spiegel. Wat doet de boodschap van het koninkrijk met ons? Is zij ook ons een vreugde? Persoonlijker nog: Wat ‘doet’ de ontmoeting met Chrístus ons? Wie is Hij écht voor ons? Wat wil Hij ons geven, nu al en voor altijd? Wat is het ons waard die te ontvangen? Zeker, onze keuze voor Hem heeft een prijs: onze zelfovergave en dat we op Hem moeten vertrouwen.
Maar weet; al wat Jezus vraagt weegt niet op tegen het leven dat Hij te geven heeft! En de blijdschap die je nu soms al mag proeven is vreugde vooraf op wat nog komt! (We gaan weer de adventstijd in!)

Al wat een mens te kennen zoekt
aan waarheid en aan zin:
het ligt verhuld in uw geheim
dat eind is en begin.
Eer aan de Vader, Zoon en Geest,
aan de drie-ene macht:
geheim dat aan de oorsprong staat
en in het eind ons wacht.

 

Lied 848:1,5

Ds. Teun Vrolijk