‘Veel heil en zegen voor het nieuwe jaar!’ Ook u is dit rond de jaarwisseling vast een keer toegewenst. Het is een oude en vertrouwde nieuwjaarswens. Bijna antieke woorden zijn het. Vaker wensen we elkaar een gelukkig nieuwjaar toe of een voorspoedig 2023. Of we wensen elkaar het beste toe voor het nieuwe jaar of veel liefde en gezondheid. Allemaal heel mooie wensen voor mensen om ons heen. Maar zijn deze wensen niet ook heel beperkt? Hopen op wat geluk en voorspoed. Wanneer heb je eigenlijk een ‘gelukkig’ 2023? Als je gezond blijft, als je je diploma haalt, als je een kind of kleinkind mag ontvangen, als je de loterij wint? Is dat het soort geluk waar we op hopen voor 2023? Maar wat dan als je niet zoveel hebt om naar uit te kijken het komende jaar. Of als je al weet dat het een moeilijk en zwaar jaar gaat worden? Dan is die ouderwetse wens ‘veel heil en zegen’ misschien nog zo gek wel niet.

De woorden heil en zegen gaan uit boven geluk en een goede gezondheid. Ze gaan over lichaam én ziel. Heil is een Bijbels woord, dat heelheid uitdrukt. Het heeft te maken met heelworden. Dat je leven gaaf en af mag zijn. Dit kan gaan over gezondheid, het heelmaken van relaties, maar het gaat vooral ook over redding en verlossing. God geeft heelheid. Jezus is onze Heiland. Hij maakt alles goed.

En het tweede deel van die wens, de zegen, helpt ons er aan herinneren dat we afhankelijk zijn van God. Dat we ons leven niet in eigen hand hebben. Zegenen is meer dan wensen dat het goed met iemand zal gaan. Het is iemand onder de aandacht van God brengen.

Meer dan een wens

In Numeri 6:24-26 kunnen we de bekende priesterzegen lezen. De zegen die de priesters namens God uitspreken over het volk Israël op hun tocht door de woestijn.

Het is geen wens die uitgesproken wordt aan het einde van een kerkdienst (of eigenlijk aan het begin van de nieuwe week), maar het is de zegen van God zelf. Het is de belofte dat God nabij is waar we ook gaan. Deze zegen belooft ons Gods nabijheid, Zijn bescherming, Zijn goedheid, Zijn genade en vergeving, Zijn licht en Zijn vrede. Een zegen voor onderweg. Onderweg in de woestijn, op weg naar het beloofde land. Onderweg in een nieuw jaar. Zegen is meer dan geluk. Zegen gaat uit boven voorspoed, welvaart en gezondheid. Gods zegen mogen we ook ervaren op moeilijke momenten. Gods zegen werkt door héél het leven heen, ook door de pijn en de onvolmaaktheid.

Tot zegen zijn

En Gods zegen is verbonden met Zijn opdracht om de wereld in te gaan om tot een zegen te zijn. Zoals aan Abraham wordt gezegd: ‘Ik zal u zegenen … en gij zult tot een zegen zijn’. Met de zegen van God mogen we aan de slag. We mogen om ons heen kijken waar en voor wie we tot zegen kunnen zijn. Merken mensen aan ons dat wij gezegende mensen zijn, die van onze zegen kunnen uitdelen? Laten we elkaar niet alleen Gods zegen voor het nieuwe jaar toewensen, maar ook zelf voor onze naaste een bron van zegen zijn. Ik wens u voor het nieuwe jaar veel heil en zegen toe en hoop dat we elkaar tot een zegen mogen zijn!

Bep van den Oord

De Heere zegene u en behoede u.
De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Heere verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Numeri 6:24-26