Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van:

  • een christelijke leefgemeenschap
  • individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders
  • een beperkt dagprogramma, rust en ruimte advies m.b.t. nazorg
  • informatie en advies aan de plaatselijke gemeente

Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. Dit huis (op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek) wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Dit huis is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. De Herberg doet haar werk vanuit de gereformeerde traditie. De gasten zijn afkomstig uit de breedte van christelijk Nederland.

Stafvervanger voor in het weekend
Ben je op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk dat je met je partner, je vriend of vriendin kunt doen? Of ben je op zoek naar zinvol werk samen met een andere vrijwilliger? Samen optrekken en ondertussen veel betekenen voor mensen die wel wat aandacht kunnen gebruiken. Je zorgt als stafvervanger voor een gastvrije sfeer, bent aanspreekpunt voor de gasten, verzorgt de tafelleiding, dagsluiting en gezellige activiteiten met de gasten.

Koetshuisvrijwilliger
In het Koetshuis naast de Herberg worden regelmatig conferenties, vergaderingen en lezingen georganiseerd. Als vrijwilliger ondersteun je deze activiteiten. Je ontvangt de gasten en verzorgt de koffie, thee en lunch. Deze activiteiten zullen voornamelijk op de zaterdag gehouden worden. Vaak staan deze bijeenkomsten in het teken van het breder bekend maken van het werk van de Herberg door middel van een presentatie. De opbrengst van deze activiteiten komen geheel ten goede aan het werk van het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.
Kan je goed organiseren, ben je zelfstandig, zorg je voor gastvrije sfeer en sta je achter de doelstelling van de Herberg? Uiteraard word je goed ingewerkt.
Ben je of ken je iemand die hierin geïnteresseerd is? Neem dan contact op met vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl voor meer informatie.