Woensdag 1 juni Aanvang 19.30 koffie. 19.45 aanvang, uiterlijk 21.00 einde.
In alle drukte van de samenleving zoeken we de oase van de stilte om rust en verdieping van het geloof te vinden. Om de stem van ons innerlijk te horen en iets van God op te vangen.
De avonden worden door de deelnemers geleid en hebben dit jaar als onderwerp: mensen uit de Bijbel.
We oefenen ons in stil worden door een ontspanningsoefening te doen en vervolgens stil te zijn bij een Bijbelgedeelte. We doen dat met diverse vormen, de Lectio Divina, de schrijfmeditatie, of de beeldmeditatie.
De daadwerkelijke stilte duurt zo’n 15 minuten.
Iedereen is welkom om door mee te doen te kijken of het bij jou past.