In de regio Tesco in het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regenval is steeds onvoorspelbaarder geworden door de wereldwijde klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms valt er te weinig regen, dan weer te veel, met overstromingen tot gevolg.

Dan blijft er weinig te oogsten over. De Anglicaanse kerk van Oeganda steunt boeren en boerinnen in hun strijd om de dagelijks bestaan.

De kerk steunt 1200 boeren en boerinnen

De Anglicaanse Kerk van Oeganda stimuleert twaalfhonderd boeren en boerinnen om hun krachten te bundelen in veertig sterke boerenorganisaties van ieder dertig personen. De leiders van deze organisaties krijgen praktische trainingen op veldscholen met demonstratievelden. Zij geven hun kennis vervolgens door aan de anderen groepsleden. De kerk wil de mensen zo weerbaar maken tegen klimaatveranderingen en leert hen daarom:

  • energiezuinige ovens en ovens op biogas te gebruiken om de houtkap terug te dringen
  • over zaden die sneller kiemen, of die juist langer kunnen doorgroeien zonder regen
  • samen bomen te planten om erosie te voorkomen
  • hoe boeren gezamenlijk een betere prijs kunnen vragen voor hun producten
  • over andere bronnen van inkomsten dan het verkopen van houtskool
  • hoe te worden opgeleid tot imker en welke hulp ze kunnen krijgen om bijenkasten aan te schaffen
  • spaargroepen te vormen om landbouw-investeringen te kunnen betalen

Steun dit werk

In de Dorpskerk, Schenkelkerk en de Ontmoetingskerk wordt 6 februari voor dit doel gecollecteerd. Steun dit werk met uw bijdrage via de collecte of digitaal naar uw diaconie onder vermelding van ‘Kerk in Actie Oeganda’.