ANBI

De Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. 

Als gemeente en als diaconie zijn we een ANBI. Deze afkorting staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat heeft als voordeel dat donateurs makkelijker kunnen geven. Uw giften tellen mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting.

Gelijktijdig publiceren we onze financiële verantwoording via deze website, binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar, te weten:

  • een staat van baten en lasten met  een toelichting
  • een financieel overzicht van de daadwerkelijke bestedingen per rubriek of thema
  • een overzicht van de voorgenomen bestedingen en een toelichting

Deze gegevens vindt worden vanaf deze pagina gelinkt.