Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel (PgC), die uit 6 wijkgemeenten bestaat, behartigt een aantal taken die voor de PgC als geheel van belang zijn. De verhoudingen tussen de algemene kerkenraad (AK) ,de wijkkerkenraden, en de colleges, is vastgelegd in de Plaatselijke Regeling van de PgC (zie aldaar).

De rol van de AK is:

  • het overleg met de wijkkerkenraden over de taak en samenwerking van de delen in het geheel van de gemeente en de uitvoering van het werk dat in dat overleg aan de algemene kerkenraad wordt toevertrouwd
  • het treffen van voorzieningen ten behoeve van de gemeente in haar geheel, waar dat nodig is om recht te doen aan de binnen de gemeente voorkomende kerkelijke verscheidenheid
  • de vermogensrechtelijke aangelegenheden
  • datgene wat te maken heeft met de rechtspositie van de predikanten en de gesalarieerde medewerkers.

De AK heeft de volgende commissie ingesteld:

  • Geestelijke verzorging Rijckehove
  • Commissie begeleiding vakleerkrachten godsdienstonderwijs op openbare scholen
  • Commissie financi√ęle exploitatie KerkNieuws

 

Voorzitter van de AK is de heer P.J. Kroon; scriba is de heer J.J. Plomp, e-mail: scriba@pgcapelle.nl.

De plaatselijke Regeling van de PgC regelt die zaken, die op grond van de PKN kerkorde in iedere PKN gemeente zelf nader kunnen worden ingevuld.

In de PgC is de navolgende Privacy Regeling van toepassing, die door de Algemene Kerkenraad in 2018 is vastgesteld. Deze regeling is mede gebaseerd op de van de PKN ontvangen richtlijn.