Actueel

Nieuws en activiteiten van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel en de 6 wijkgemeenten. De meest recente berichten vindt u op deze pagina.

  • Bekijk ook het archief: 2019  2018
  • Klik op de rubrieken achter de datum om soortgelijke artikelen te lezen.
  • of gebruik de zoekfunctie om meer artikelen te vinden.

Kerknieuws

Kerknieuws is het gezamenlijke kerkblad van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel. Het verschijnt eens per 2 à 3 weken, behalve in de zomer. Een abonnement kost € 21,50 per jaar (prijs 2019) voor inwoners van Capelle aan den IJssel. Inwoners van andere plaatsen kunnen een postabonnement nemen voor € 64 per jaar (2019). Gelieve het abonnementsgeld te betalen m.b.v. de acceptgiro die alle abonnees in februari ontvangen (IBAN NL97 INGB 0009 4457 83 t.n.v. penningmeester Kerknieuws). Wilt u (adres-) wijzigingen zowel aan de abonnementenadministratie van KerkNieuws als aan uw eigen wijkadministratie doorgeven? Dit wordt niet automatisch doorgegeven!

Hoofdredactie
Dhr. A. M. Alblas, 4216076, amalblas@kliksafe.nl
Dhr. J.H. de Groot, 4508516, Harry@deGrootCapelle.nl
Algemeen redacteur (wnd.) en bureauredactie
Dhr. A. van Wijngaarden, 2840157 info@avwvakpers.nl

Abonnementenadministratie
Mw. C. van Wingerden-Arends, 4502478, aavanwingerden@planet.nl

Penningmeester en advertenties
Mw. I. Lekransy, 4517634, cml.kerknieuws@gmail.com

Aanleveren kopij: uiterlijk op woensdag 20.30 uur in de week voorafgaande aan de week van verschijnen bij de wijkredactie voor het wijknieuws of de algemeen redacteur voor algemeen nieuws.

Breng de Joden thuis…

Waarom was de ballingschap er... en waarom nu al tweeduizend jaar? Wij kunnen deze vraag niet beantwoorden. Wat we wel weten is, dat juist in die lange eeuwen wij de God van Israël hebben leren kennen. Israël heeft onder ons gewoond. En God heeft al die tijd onder ons...

Lees meer

Loterij vervangt bazaar 2020

Met pijn in ons hart hebben we besloten, dat de Dorpskerk Bazaar, door de Covid-19 crisis, in 2020 niet door kan gaan. Er is te veel onzekerheid om het evenement ‘verantwoord’ te kunnen organiseren. Voor de kerk is dit een behoorlijke financiële aderlating. Om de pijn...

Lees meer

Charles Vermeer over de impact van corona

De coronacrisis heeft impact op heel verschillende terreinen van het leven. Inmiddels bereiden we ons in de kerk voor op het hervatten van de diensten, maar zonder zingen. Koorleden missen al maanden hun wekelijkse repetitie en optredens kunnen misschien pas weer in...

Lees meer

Angst en vertrouwen

Mensen met een psychische kwetsbaarheid, thuis of in de kliniek, hebben uitgekeken om weer anderen te kunnen ontmoeten. We gaan langzaam naar een ontspanning, na een periode van verstandige opsluiting. De maatregelen tegen besmetting waren streng: geen bezoek in de...

Lees meer

Gedeelde passie verbindt jong en oud in de kerk

Samen zingen, koken of sporten: dat vormt het startpunt van de nieuwe methode #Durfte. Jongeren en volwassenen vormen samen een groep op basis van een gedeelde passie of een gedeeld talent. ‘Bijna alle gemeenten kunnen hiermee uit de voeten, ook als er minder jongeren...

Lees meer

Ter bemoediging: Vieren op afstand

Online, livestream, website, download, app, mail... Hoewel al die nieuwe Engelse woorden een verrijking zijn voor onze taal, leveren ze soms ook problemen op in de communicatie. We gaan ervan uit dat de persoon met wie we praten, weet waar het over gaat. Tijdens het...

Lees meer

Het nieuwe verbond

Jeremia leefde op de rand van de ondergang van Jeruzalem. Zelfs de Tempel zou verwoest worden en Juda zou weggevoerd worden naar Babel. Toch mag Jeremia een prachtige belofte uitspreken en profeteren over de triomf van Gods genade. In Jeremia 31 lezen we ‘Zie de dagen...

Lees meer

Nationale Nacht Zonder Dak

Twaalf tieners hebben het ruimschoots overleefd: een nachtje slapen in een zelfgebouwd krot in de eigen achtertuin. In zes tuinen verrezen kartonnen hutten, waarvan sommige geweldig versierd waren aan de buitenkant en weer andere juist binnen van alle gemakken waren...

Lees meer