Actueel

Nieuws en activiteiten van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel en de 6 wijkgemeenten. De meest recente berichten vindt u op deze pagina.

  • Bekijk ook het archief: 2019  2018
  • Klik op de rubrieken achter de datum om soortgelijke artikelen te lezen.
  • of gebruik de zoekfunctie om meer artikelen te vinden.

Kerknieuws

Kerknieuws is het gezamenlijke kerkblad van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel. Het verschijnt eens per 2 à 3 weken, behalve in de zomer. Een abonnement kost € 21,50 per jaar (prijs 2019) voor inwoners van Capelle aan den IJssel. Inwoners van andere plaatsen kunnen een postabonnement nemen voor € 64 per jaar (2019). Gelieve het abonnementsgeld te betalen m.b.v. de acceptgiro die alle abonnees in februari ontvangen (IBAN NL97 INGB 0009 4457 83 t.n.v. penningmeester Kerknieuws). Wilt u (adres-) wijzigingen zowel aan de abonnementenadministratie van KerkNieuws als aan uw eigen wijkadministratie doorgeven? Dit wordt niet automatisch doorgegeven!

Hoofdredactie
Dhr. A. M. Alblas, 4216076, amalblas@kliksafe.nl
Dhr. J.H. de Groot, 4508516, Harry@deGrootCapelle.nl
Algemeen redacteur (wnd.) en bureauredactie
Dhr. A. van Wijngaarden, 2840157 info@avwvakpers.nl

Abonnementenadministratie
Mw. C. van Wingerden-Arends, 4502478, aavanwingerden@planet.nl

Penningmeester en advertenties
Mw. I. Lekransy, 4517634, cml.kerknieuws@gmail.com

Aanleveren kopij: uiterlijk op woensdag 20.30 uur in de week voorafgaande aan de week van verschijnen bij de wijkredactie voor het wijknieuws of de algemeen redacteur voor algemeen nieuws.

Altijd lente

Iedereen die in deze dagen een stuk schrijft dat pas over een paar weken verschijnt, vraagt zich af hoe het dan zal vallen. Buiten zal het volop lente zijn, maar hoe is het binnen, met u, met ons? Al in de eerste dagen van afstand houden en thuis werken las ik het...

Lees meer

Om te beginnen: Hij leeft, Hij komt tot jou en mij

Bij het opruimen vond ik een kaartje dat we een paar jaar geleden op Paasmorgen aan gemeenteleden meegaven als groet. Het wordt gesierd door een schildering van Sija Vrolijk en een gehaakt rood hartje van Janny Janssens. Er wordt ook geciteerd uit een lied, en die...

Lees meer

Kerk in crisistijd

Ineens zijn we als wijkgemeente beroofd van dat waarmee we ons gemeente zijn bij uitstek beleven: het samenkomen. De diensten op zondag, de activiteiten van vorming en toerusting, de ontmoeting op donderdagmiddag, de Rank, kringen en vergaderingen: het kan allemaal...

Lees meer

Bij de aankomende diensten

Vanwege de noodzakelijke maatregelen die de regering heeft getroffen, is het niet mogelijk om op onze gebruikelijke manier als gemeente samen te komen. Het verlangen van de kerkenraad is om desondanks wel zoveel mogelijk de kerkdiensten in aangepaste vorm voortgang te...

Lees meer

Diaconale collecten in coronatijd

Omdat we niet meer in de kerk samenkomen en samen de collecte kunnen houden, zullen we wekelijks een QR-code en een linkje naar internetbankieren vermelden in de weekbrief. U vult het bedrag in dat u wilt geven en selecteert uw bank. Daarna komt u in uw eigen...

Lees meer

Anders dan anders

Deze berichten schrijf ik onder uitzonderlijke omstandigheden. Normaal vermelden we – naast de pastorale berichten – allerlei activiteiten. Maar nu kunnen we alleen maar melden dat tal van bijeenkomsten stilliggen. Catechisaties, clubs, kringen en verenigingen zijn...

Lees meer

Het coronavirus en de collecten

Dat lijkt een vreemde combinatie, maar is het eigenlijk toch niet. Vanwege het coronavirus is het tijdelijk niet toegestaan om bijeenkomsten met grotere aantallen mensen te organiseren en daar valt ook de wekelijkse eredienst in veel kerken onder. Missen we het ook...

Lees meer