‘Een spoor van Liefde’ in de Dorpskerk

Op Paasmorgen wordt de steen voor het graf weggerold en kunnen we zien dat het graf leeg is. Het lege graf staat voor het leven. Hoe dat leven eruit kan zien wordt zichtbaar aan de hand van de uitgerolde loper: ‘een spoor van liefde’, dat vanaf het kruis naar buiten...

Onderweg in de Lijdenstijd: een inkijkje

Afgelopen keer spraken we op gesprekskring de Merel over het paasthema ‘Een spoor van Liefde’. Mooi was het te ontdekken dat je op je levensweg in de voetstappen van Jezus mag en kan gaan. Hij gaat voorop, wij mogen Hem navolgen. Voor mensen met veel levenservaring,...

Open kerk 40-dagentijd

Door alle coronamaatregelen kunnen we niet samenkomen. Maar ‘individueel’ even de kerk binnenlopen kan gelukkig nog wel. Elke woensdagmiddag van 13-14 uur en ook op zaterdag van 13-15 uur is de Dorpskerk open. In deze weken voor Pasen staan we stil bij het kruis en de...

‘Een spoor van Liefde’

Nog steeds ligt een groot deel van de wereld plat door het voortwoekerende coronavirus en is onze bewegingsvrijheid minimaal. Hoe kun je dan een spoor trekken? Toch heeft Bijbel Basics, de methode die binnen de kindernevendienst wordt gebruikt, gekozen voor het thema...