Mogelijke invulling kerkdienst vanaf juli

Als er geen tweede coronagolf komt dan mogen vanaf 1 juli weer kerkdiensten gehouden worden mits men de juiste afstand bewaart en de hygiëneregels in acht neemt. De wijkkerkenraad vergadert hierover op 10 juni. Als ons alles helder voor ogen staat zullen we u als...