Activiteiten tijdens de lockdown

Nu woorden vallen als verlenging lockdown, avondklok, bezoekbeperking, is het ingewikkeld om dingen op te schrijven terwijl het misschien allemaal niet doorgaat. De meditatiekring is op 4 en 18 februari. De eerste valt zeker nog binnen de lockdown, mocht de tweede ook...

Actie Kerkbalans

We verkeren nog in een lock-down, maar toch gaat binnenkort weer de actie Kerkbalans 2021 van start. Niet alleen voor onze wijkgemeente, maar voor alle kerken in Nederland. We houden deze actie om uw toezegging voor uw Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) voor het jaar...

Bij de eredienst

Van overheidswege is gevraagd de diensten t/m 19 januari online te houden. De PKN heeft dit advies overgenomen maar ruimte gelaten voor samenkomsten van maximaal 30 mensen. Voor dat laatste hebben we gekozen. Zeker ook omdat niet iedereen de dienst online kan volgen....