Eenzaamheid tijdens corona?

Sommige mensen hebben vanwege hun leeftijd en mobiliteit een beperkte actieradius. In de corona-tijd werd er veelvuldig aan hen gedacht met post. Dat is als bijzonder ervaren. ‘kijk maar hoeveel kaarten er staan’ zei iemand. Inmiddels zijn wij gewend aan het nieuwe...

Mogelijke invulling kerkdienst vanaf juli

Als er geen tweede coronagolf komt dan mogen vanaf 1 juli weer kerkdiensten gehouden worden mits men de juiste afstand bewaart en de hygiëneregels in acht neemt. De wijkkerkenraad vergadert hierover op 10 juni. Als ons alles helder voor ogen staat zullen we u als...