Vergeving

‘En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’ (Lucas 23: 34). De rode draad in ons christelijk geloof is Gods liefde en genade. Hij vergeeft ons onze zonden en biedt ons nieuw leven en toekomstperspectief. Dat geloven en belijden we. We...

Steun ook de Lwengo Kids

De meeste gemeenteleden weten wel dat wij meerdere keren gecollecteerd hebben voor Lwengo kids. Ook heb ik in de dienst van 7 februari wat dingen over Lwengo kids verteld, waar ze nu zoal mee bezig zijn. In dit stuk zal ik u wat meer vertellen over Pius en in een...

Het spoor van de Liefde

Na de kruisdood van de Here Jezus, wordt zijn lichaam begraven in een rotsgraf. Enkele vrouwen kijken toe. Op de eerste dag van de week zijn zij het die heel vroeg in de ochtend naar het graf gaan om het lichaam te verzorgen. En dan zien ze het: de steen voor het graf...

‘Een spoor van Liefde’ in de Dorpskerk

Op Paasmorgen wordt de steen voor het graf weggerold en kunnen we zien dat het graf leeg is. Het lege graf staat voor het leven. Hoe dat leven eruit kan zien wordt zichtbaar aan de hand van de uitgerolde loper: ‘een spoor van liefde’, dat vanaf het kruis naar buiten...