Mooie boeken gezocht!

Een paar vrijwilligers, de boekencommissie genaamd, willen graag boeken inzamelen en deze vervolgens op te koop aanbieden. We denken zelf aan eens in de twee weken en dit onder het genot van een kopje koffie en een gezellig praatje. Eerst echter moeten we dus een...

Kerstviering voor senioren

Woensdag 14 december hopen we weer met elkaar het senioren-kerstfeest te mogen vieren in de Schenkelkerk. Op donderdag 15 december is het kerstfeest voor senioren in de Dorpskerk Schenkelkerk: 14 december Het thema zal zijn: ‘Aan tafel’, zoals dat het hele jaar is...

Een pioniersplek in Middelwatering

Sinds enkele jaren leeft in De Hoeksteen het verlangen om een pioniersplek te starten voor de wijk Middelwatering. Door de voedselbank worden we geconfronteerd met de noden en zorgen waarin mensen verkeren. Het verlangen om vanuit het geloof in Jezus Christus aanwezig...

Kerstmaaltijd: samen aan tafel

Op donderdag 22 december willen we met ‘Ontmoeting rond de maaltijd’ het kerstfeest vieren. Dit keer samen als CGK en HWS. Naast het team Maaltijd van de HWS is ook het ZOC (zieken en ouderencontact) van de CGK bij de organisatie betrokken. Beide teams nodigen u van...