Paasgroetenactie 2021

Ook in de Veertigdagentijd 2021 organiseren de Protestantse Kerk en Kerk in Actie de Paasgroetenactie om gedetineerden een bemoedigende groet te sturen met Pasen. Juist in deze tijd kunnen gevangenen een hart onder de riem goed gebruiken. Ieder jaar worden zo vanuit...

‘Een spoor van Liefde’

Nog steeds ligt een groot deel van de wereld plat door het voortwoekerende coronavirus en is onze bewegingsvrijheid minimaal. Hoe kun je dan een spoor trekken? Toch heeft Bijbel Basics, de methode die binnen de kindernevendienst wordt gebruikt, gekozen voor het thema...

In de tussentijd: leidinggeven aan verandering

Twee van ‘onze’ predikanten, Eddy de Kruijff en Ruben Schep volgen in het kader van de Permanente Educatie een opleiding tot interimpredikant. Hieronder komen zij aan het woord: Nooit uitgeleerd. Ruben: Iedere predikant dient te blijven werken aan de eigen...

Op weg naar Pasen

Inmiddels zitten we alweer in de lijdenstijd. Voor het gevoel ligt kerst nog niet zo lang achter ons. Misschien komt dat ook wel door de bijzondere omstandigheden, al lijken we daar ook een beetje aan te wennen. Lijdenstijd, Pasen. Elk jaar weer. Misschien dat we ook...

Vreugde in het lijden

De coronacrisis veroorzaakt allerlei vormen van lijden. Zowel lichamelijk door de gevolgen van de ziekte, maar zeker ook psychisch. Er wordt geleden aan het gemis van contact, aan onzekerheid en aan verdriet. En niet alleen door ouderen, juist ook genoeg jongeren...