Op zondag 9 juni a.s. vindt de verbintenisdienst plaats waarin ds. Ilse Hogeweg zal worden bevestigd als predikant voor zowel De Oosterkerk als De Hoeksteen. We hopen op een mooie en feestelijke intrededienst van ds. Ilse Hogeweg.

Muzikale medewerking zal worden verleend door Aad de Roon en Ton van Vliet op orgel en piano en dwarsfluitspel door Mirjam van der Maas.

De gezamenlijke kerkenraden van de wijkgemeentes De Hoeksteen en De Oosterkerk nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de viering waarin ds. Ilse Hogeweg als predikant aan onze wijkgemeentes zal worden verbonden door ds. Luci Schermers uit Capelle, consulent voor De Oosterkerk, en ds. Leo Oosterom, voormalig interim predikant van De Hoeksteen. Aansluitend zal ds. Ilse Hogeweg haar intrede doen.

De dienst is op zondag 9 juni 2024 om 10.00 uur in De Hoeksteen. Deze zondag is De Oosterkerk gesloten. Na de dienst is er een informeel samenzijn waar u gelegenheid wordt geboden om onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers Ilse en haar gezin te begroeten.