Organisatie

Mensen in onze kerk zijn zeer actief op velerlei gebied. Op deze pagina ziet u hoe de organisatie ‘in elkaar steekt’. De belangrijkste gremia zijn de Algemene Kerkenraad, het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters.

Protestantse Kerk in Nederland (PKN)

De Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel is een van de gemeenten van de PKN. Voor meer informatie over de PKN kunt u terecht op de website van de PKN.

Geschiedenis

Op de website gereformeerdekerken.info is een drieluik gepubliceerd over de historie van de Gereformeerde Kerk in Capelle. Deze boeiende geschiedenis kunt u ook lezen op onze website:

KerkNieuws

Kerknieuws is het officiële orgaan van de PgC, waarin we nieuws, informatie uit de gemeente en de wijken opnemen. Het blad verschijnt in de regel iedere twee weken. Een abonnement (slechts €17,50 per jaar, een postabonnement kost €61,00) kunt u aanvragen bij de abonnementenadministratie door een mail te sturen aan Jan van der Wilt, 010-4515994, admin.kerknieuws@kpnmail.nl

Gemeentegids PgC

De PgC geeft iedere 4 of 5 jaar een gemeentegids uit. De inhoud van de huidige gids van 2015-2017 is verouderd. Een verwijzing naar een nieuwe gids zal ter zijner tijd hier worden opgenomen.

Steun ons financieel

Om ons missionaire, pastorale en diaconale werk taken uit te kunnen voeren is uw financiële steun nodig. Hiervoor bestaan verschillende (fiscaal efficiënte) mogelijkheden. Een ervan is het geven van een jaarlijkse bijdrage tijdens de actie Kerkbalans. De kerkrentmeesters van de wijkgemeenten kunnen u daarover informeren.

ANBI

De PgC heeft een ANBI status, net als de Diaconie van de PgC. Dit betekent dat uw bijdrage fiscaal aftrekbaar is. Wij hopen dat u het fiscale voordeel ten gunste van de kerk meeneemt bij het jaarlijks vaststellen van uw bijdrage.