Organogram

Organisatorisch kan de PgC en de rol daarin van de PgC gremia als volgt worden voorgesteld (bron: Toelichting op de kerkorde van de PKN, P. van den Heuvel c.s.):