College van diakenen

De rol van het college van diakenen is het steunen van de wijkraden van diakenen in de voorbereiding en uitvoering van de hun toegewezen taken, zoals:

  • het inzamelen en besteden van de liefdegaven
  • het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping
  • het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven
  • het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van
  • het maatschappelijk welzijn
  • het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande
  • het beheren van de financiĆ«le zaken die bestemd zijn voor het diaconaat
  • en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen;

Voorzitter van het College van Diakenen (CvD) is de heer A. Verhagen e-mail: albertverhagen@hotmail.com.