Kerkdiensten komende weken

Zondagdiensten in Rijckehove, 10.30 uur

  • 19 januari ds. A. Hoffman-Buikema, GV Rijckehove H. Avondmaal
  • 26 januari ds. T. Vrolijk Capelle aan den IJssel
  • 02 februari mw. ds. H. van Briemen- Cammeraat GV Rijckehove
  • 09 febuari ds. E. de Kruyf Capelle aan den IJssel