Predikanten

Aan de wijken zijn de volgende predikanten verbonden:

  • ds. C. Cluistra (Dorpskerk)
  • mevr. ds. D. Hoekstra – Olthof (De Hoeksteen)
  • ds. T. R. Schep (Oosterkerk)
  • ds. E.G. de Kruijf (Ontmoetingskerk)

De wijken Nieuwe Westerkerk en Schenkelkerk zijn vacant.