Predikanten

Zeven predikanten zijn aan de wijken verbonden: ds. C. Cluistra (Dorpskerk), mevr. ds. D. Hoekstra – Olthof (De Hoeksteen), ds. J.C. Schuurman (Nieuwe Westerkerk), ds. G. G. van Manen (Schenkelkerk), mevr. ds. N. van Voornveld (Schenkelkerk), ds. T. R. Schep (Oosterkerk), ds. E.G. de Kruijf (Ontmoetingskerk)