Welkom bij de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel

Geloof | Hoop | Liefde

Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper heeft. Hij ontfermt zich over weerlozen en armen, wie arm is redt Hij het leven.

Psalm 72 (NBV)

Aandacht voor de weduwen van Srebrenica

Allemaal herinneren we ons nog de Balkanoorlog, waarin ook Nederland een rol heeft gespeeld. Ook nu worden we nog regelmatig door het nieuws herinnerd aan het leed dat deze oorlog heeft veroorzaakt. Duizenden mannen en jongens vanaf veertien jaar werden vermoord....

Lees meer

Word vrijwilliger in de Herberg!

Door je in te zetten als vrijwilliger bij Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg kunnen de gasten in de Herberg werken aan nieuw perspectief in hun leven. Wil jij hieraan een bijdrage leveren? We hebben momenteel een paar leuke vrijwilligersvacatures: Gastheer of...

Lees meer

Collectebonnen aanvragen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van €10, €20 en €40 met elk 20 bonnen per vel bij de ‘verkopers’ van iedere wijk.

Waar vind je rust?

Rust vinden kan moeilijk zijn. Zorgen, stress, een drukke agenda: soms gaan we maar door en alles moet snel. Waar vind je rust? De discipelen vergaat het net zo, ze zijn net terug van hun missionaire reis door het land en zijn erg druk geweest. Zij willen graag hun...

Lees meer

Open Kerk op woensdagmiddag

Op woensdagmiddag hoopt dominee Nees Cluistra ook de komende tijd van één tot twee uur in de kerk te zijn. Ieder kan dan binnenlopen voor een moment van stilte, gebed of gesprek. Of gewoon om even de monumentale kerk te bekijken. De kerk is ook ‘open’ tijdens de...

Lees meer

Wie zijn wij?

De Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel (PgC) is ontstaan op 31 januari 2015 uit de vereniging van de voormalige Hervormde Gemeente te Capelle aan den IJssel en de Gereformeerde Kerk te Capelle aan den IJssel. De PgC bestaat uit 6 wijkgemeenten (zie bij ‘wijkgemeenten’), met ieder een eigen karakter. Wij maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en weten ons verbonden met christenen wereldwijd. Op zondag, komen wij samen rond de Bijbel, om te horen naar het Evangelie.

Wij maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De Kerkorde en Ordinantiën van de PKN zijn dan ook onverkort voor onze gemeente van toepassing. Op de dag van de opstanding, de zondag, komen wij samen rond de Bijbel, het gezaghebbende Woord van God om te horen naar het Evangelie van Jezus Christus, Gods Zoon, gezonden naar de wereld om te zoeken en te redden wat verloren was. In Jezus Christus heeft God ons Zijn eeuwige liefde getoond en de van Hem vervreemde schepping opgezocht.

Wat geloven wij?

Wij geloven in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde en belijden Jezus Christus als Heer van ons leven. Hij heeft ons met Zijn leven Zijn voorbeeld gegeven om na te volgen. Wij geloven dat de Heilige Geest ons verbindt met Vader en Zoon, ons inspireert om Jezus Christus te volgen en ons de kracht geeft om als christen te leven.

Waarnaar verlangen wij?

In Zijn Geest zoeken wij ernaar om oog en oor te hebben voor elkaar en voor de mensen om ons heen gekenmerkt door onderlinge liefde, gastvrijheid en vrede. We doen dat in de verwachting en in het vertrouwen dat God ons door Zijn Heilige Geest alles wil geven wat we daarvoor nodig hebben.

Postadres: Postbus 58 2900 AB Capelle aan den IJssel | KvK 76354881