Vergeving

‘En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’ (Lucas 23: 34). De rode draad in ons christelijk geloof is Gods liefde en genade. Hij vergeeft ons onze zonden en biedt ons nieuw leven en toekomstperspectief. Dat geloven en belijden we. We...

Op weg naar Pasen

Inmiddels zitten we alweer in de lijdenstijd. Voor het gevoel ligt kerst nog niet zo lang achter ons. Misschien komt dat ook wel door de bijzondere omstandigheden, al lijken we daar ook een beetje aan te wennen. Lijdenstijd, Pasen. Elk jaar weer. Misschien dat we ook...

De ‘blonde’Jezus

‘De Heere zal Hem de troon van Zijn vader David geven en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid’ (Lucas 1: 32,33). De tekst is bekend genoeg en mogelijk zijn er veel predikers geweest die deze woorden van de engel Gabriël in hun Joodse context...