De drie dagen op weg naar Pasen zijn wel het hoogtepunt in het kerkelijk jaar. Dit Triduüm begint aanstaande donderdag. In dit artikel een korte samenvatting met de diensten die er zijn. Bekijk ook dit complete overzicht van kerkdiensten voor de komende tijd.

Witte Donderdag, 28 maart
Witte Donderdag: wij horen hoe Jezus met zijn leerlingen feestelijk Pesach viert en deze maaltijd van de uittocht betrekt op zijn eigen leven. We zijn ook terneergeslagen om het lijden dat Hem te wachten staat in de nacht die komen zal. We vieren het Heilig Avondmaal.
Schenkelkerk, 19.30 uur, ds. Jake Schimmel
Oosterkerk, 19.30 uur, ds. Laurens Korevaar

Goede Vrijdag 29 maart
Op Goede Vrijdag volgen wij Jezus op zijn weg van veroordeling naar kruisiging en sterven. Het is een ingetogen viering. De Schrift spreekt voor zichzelf. De vlam van de paaskaars wordt gedoofd. In de gebeden staan we stil bij Jezus’ lijden en bij het lijden dat ook vandaag nog tallozen in de wereld treft. We verlaten de kerk in stilte.
Dorpskerk, 19.30 uur, ds. Nees Cluistra, viering Heilig Avondmaal
Schenkelkerk, 19.30 uur, ds. Hester van Briemen-Cammeraat

Stille Zaterdag 30 maart
We komen bij elkaar voor de paaswake en maken de gang van het donker naar het licht. En we delen het licht als teken van hoop. Daarna lezen we met Israël en de vroege Kerk de verhalen van de schepping, bevrijding en herschepping. We gedenken onze doop, omdat wij in de doop verbonden worden met Jezus’ dood en opstanding.
De dienst die we op Witte Donderdag zijn begonnen wordt nu afgesloten met de zegen. We gaan op weg naar het grote feest van de Paasmorgen!
Hoeksteen, 21.00 uur, ds. Hester van Briemen-Cammeraat en ds. Nees Cluistra