Altijd lente

Iedereen die in deze dagen een stuk schrijft dat pas over een paar weken verschijnt, vraagt zich af hoe het dan zal vallen. Buiten zal het volop lente zijn, maar hoe is het binnen, met u, met ons? Al in de eerste dagen van afstand houden en thuis werken las ik het...

Om te beginnen: Hij leeft, Hij komt tot jou en mij

Bij het opruimen vond ik een kaartje dat we een paar jaar geleden op Paasmorgen aan gemeenteleden meegaven als groet. Het wordt gesierd door een schildering van Sija Vrolijk en een gehaakt rood hartje van Janny Janssens. Er wordt ook geciteerd uit een lied, en die...

Kerk in crisistijd

Ineens zijn we als wijkgemeente beroofd van dat waarmee we ons gemeente zijn bij uitstek beleven: het samenkomen. De diensten op zondag, de activiteiten van vorming en toerusting, de ontmoeting op donderdagmiddag, de Rank, kringen en vergaderingen: het kan allemaal...