Zaterdagmorgen 1 juni om 9.00 uur worden er in de ‘groene’ Oosterkerk egelhotels gemaakt. Egels komen algemeen voor in tuinen maar vaak kunnen ze geen goede schuilplaats vinden om te overwinteren. Met dit hotel kun je egels een schuilplaats bieden!

De mensen die geen tuin hebben kunnen een kweekbakje maken waarin je je eigen radijsjes of andere plantjes kunt kweken.

Opgave via gk@deoosterkerk.nl. Het aantal deelnemers is beperkt, dus geef je snel op.