Collectebonnen aanvragen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van €10, €20 en €40 met elk 20 bonnen per vel bij de ‘verkopers’ van iedere wijk.

Onderstaand is een lijst met de ‘verkopers’ van iedere wijkgemeente opgenomen, waar door u de collectebonnen kunnen worden besteld en betaald.

De aankoop van collectebonnen is, evenals iedere andere bijdrage aan de PgC Kerk en Diaconie, fiscaal aftrekbaar.

 

Dorpskerk

Verkoper Bestellen Betalen per bank
John Hagers

e-mail: hagers@xs4all.nl

Telefoon: 202.04.66 (na 18:00 uur)

OF:

Via de website: www.dorpskerkcapelle.nl/bestellencollectebonnen

NL33 INGB 00000 61991, ten name van: PgC Hervormde wijkgemeente Dorpskerk

o.v.v. collectebonnen

 

De Hoeksteen

Verkopers Bestellen Betalen per bank
G. Sonneveld e-mail: gertenmonique.sonneveld@planet.nl NL95RABO0373717326 , ten name van: PgC Prot Wijkgemeente De Hoeksteen

 

Nieuwe Westerkerk

Verkoper Bestellen Betalen per bank
H. J. Goudriaan Eens in de drie weken op woensdag in de hal van de kerk. Voor data: zie website.
https://www.nieuwewesterkerk.nl/praktische-informatie/collectebonnen/
NL36INGB000061743 ten name van: Hervormde gemeente wijk West met vermelding collectebonnen
Collectebonnen kunnen worden afgehaald in de hal van de kerk.
Data zijn vermeld op de website.

 

 

 

Schenkel

Verkoper Bestellen Betalen per bank
W.Vis

e-mail: Collectebonnen@Schenkelkerk.nl

Telefoon: 451 75 50

NL49 INGB 0000 2226 26
t.n.v. Collectekaarten Schenkelkerk

 

Schollevaar

Verkoper Bestellen Betalen per bank
N. Kok

E-mail:

collectebonnen-hws@ontmoetingskerkonline.nl

Telefoon: 0180 – 315 220

NL98RABO0373717369 ten name van:
PgC Hervormde wijkgemeente Schollevaar

o.v.v. collectebonnen

 

De Oosterkerk

Verkopers Bestellen Betalen per bank
T van Vliet

ton.vanvliet@gmail.com

Telefoon: 450 54 71

NL51RABO00373717342 ten name van:
PgC Protestantse wijkgemeente De Oosterkerk

o.v.v. collectebonnen

J v.d. Sloot jpvandersloot@gmail.com idem
J. Schipper janschipper57@gmail.com idem